Címlap

Lezárult az ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 számú „Új közszolgálati életpálya” című projekt keretein belül megvalósult egységes rendészeti vezető-kiválasztási rendszer kidolgozása.

Az új kiválasztási eljárás bemutatására 2015. december 07-én a Belügyminisztérium Sajtófogadó termében került sor, amelyre a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban KSZF), valamint a rendvédelmi szervek vezetői, oktatási és személyzeti területen dolgozó munkatársai, és nem utolsó sorban a projektben résztvevő szakemberek kaptak meghívást.

Dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója nyitó beszédében kiemelte, hogy az új kiválasztási rendszer megalkotása azért egyedülálló, mert tudományosan megalapozott kutatómunkára épült.

Dr. Sike Veronika r. alezredes, a KSZF Vezetőképzési Igazgatóságának igazgatója összefoglalta a projekt koncepcióját, amelynek kidolgozása a 2/2013. (I.30.) BM rendelet hatályba lépésével vált szükségessé. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló rendelet alapján a jövőben csak az a személy bízható meg, vagy nevezhető ki osztályvezetői, vagy annál magasabb szintű beosztásba, aki megfelelt a rendelet által előírt kiválasztási eljáráson.

Az új vezető-kiválasztási eljárás tudományos megalapozását a Belügyi Tudományos Tanács és a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága (a KSZF jogelődje) által a Belügyi Tudományos Tanács Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoportjának vezetésével létrehozott kutatócsoport végezte el Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r. alezredes irányításával. A szakértő elmondta, hogy a 2012–2014 között végzett kutatás célja az egységes belügyi vezetői kompetenciák meghatározása volt, figyelembe véve az egyes belügyi szervek (Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a polgári titkosszolgálatok) és a rendelet által meghatározott két vezetői szint (osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi, valamint főosztályvezetői illetve annál magasabb beosztás) specifikumait is. A kutatómunka eredményeképp meghatározott 13 vezetői kompetencia komplex módon történő mérése érdekében került kidolgozásra a projekt során az új egységes rendészeti vezető-kiválasztási rendszer, mely három fő pillérből áll: a 13 vezetői kompetenciát komplex módon mérni képes KVK tesztből (Komplex Vezető-kiválasztási Teszt), az egyes szervekre és a két vezetői szintre külön-külön specifikusan kidolgozott egyéni, páros és csoportos AC gyakorlatokból, valamint a vezetői gyakorlat függvényében 3-féle verzióban kidolgozott félig strukturált interjúból áll. A projekt fontos vívmánya volt a tudományos megalapozottsága mellett, hogy a teljes rendszer informatikailag támogatott módon került kidolgozásra és egyben kiépítésre, mely lehetővé tette az eredmények – az egyes érintett szervekre és a két vezetői szintre specifikusan meghatározott – neurális modelleken (egyedi kompetenciaprofil-összefüggésrendszereken) alapuló komplex értékelését.

A kutatómunka a rendszer bevezetését követően sem fejeződött be, hiszen a rendszer tudományos megalapozottságának jövőbeni megőrzéséhez elengedhetetlen annak folyamatos monitorozása, elemzése, melynek egy része a projekt 2015-ben végrehajtott feladatai során meg is valósult.

Az új kiválasztási eljárás eddigi gyakorlati eredményeiről Rigó Bernadett, a KSZF Vezetőkiválasztási Központ vezetője számolt be. A 2015. február 02-án indult új rendszer alkalmazása óta december elejéig 103 kiválasztási eljárás történt 392 fő vizsgálati személy részvételével a Főigazgatóságon.

Dr. Bokodi Márta r. alezredes, a KSZF Vezetőképzési Igazgatóság szakreferense rávilágított arra, hogy a projekt sikere érdekében figyelembe kell venni a kiválasztási rendszerhez kapcsolódó egyéb szakterületeken elért eredményeket is. Ezért a projekt keretében szükség volt egy összehangoló tanulmány elkészítésére.

A tanulmány azt vizsgálta, hogy a kialakított a vezetőkiválasztási kompetenciák hogyan illeszkednek az Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer (TÉR) ajánlott elemeihez, illetve a Munkakör Alapú Rendszer (MAR) tapasztalatait miként lehet a jövőben a vezetőkiválasztási és képzési kutatások eredményeivel szintetizálni.

A fejlesztési tapasztalatokról Révész Ildikó klinikai szakpszichológusa számolt be. Az ÁROP projekt keretében 2014-ben az egyes rendvédelmi szerveket képviselő pszichológusokból és szakemberekből álló munkacsoportok dolgozták ki az új vezető-kiválasztási eljárás második pilléreként a fentiekben már részletezett 4 rendvédelmi szervre, valamint a közigazgatásra és a honvédségre, illetve a két vezetői szintre specifikusan az összesen 6 x 200 db egyéni, páros és csoportos AC (Assessment Center – szituációs és gyakorlati feladatok) feladatot, melyek a projekt 2015-ben végrehajtott feladatainak során részletes szakmai korrekción és összehangoláson estek át.

Az esemény zárásaként a meghívott vendégek kérdéseket tehettek fel az előadóknak.

A képek megtekinthetők a Galéria menüpontban.

vissza

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.

ÚJ Hszt.


RVV portál információ


RVV portál információ