Címlap

A Korrupcióellenes Világnap alkalmából 2015. december 9-én a Belügyminisztérium szervezésében szakmai konferencia megrendezésére került sor, amelyen a hazai szervezetek a korrupció visszaszorítása érdekében tett erőfeszítéseikről számoltak be.

A rendezvény ünnepélyes megnyitó beszédében dr. Pintér Sándor belügyminiszter célként fogalmazta meg, hogy Magyarországnak a korrupció által legkevésbé fertőzött országnak kell lennie. Ez irányban hozott intézkedések közül példaként hozta fel az európai szinten legszigorúbbnak számító közbeszerzési törvényt vagy az olyan személyi befolyást kizáró automatikus rendszereket, mint az online pénztárgép vagy a sebességtúllépést követő közlekedési bírságok kiszabása.
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész elsősorban a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) és az ügyészség által közösen végzett megbízhatósági vizsgálatokról számolt be, amely hathatósan hozzájárul a korrupt személyek kiszűrésében. Statisztikai adatok szerint a korrupciós bűncselekményekben lefolytatott eljárások számai növekednek, ennek oka pedig az egyre eredményesebb felderítésben keresendő.
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter felszólalásában a korrupció elleni küzdelemben a jogi eszközök fontosságát hangsúlyozta. Példaként említette többek között az új közbeszerzési törvényt, a Btk. korrupciós bűncselekményekre vonatkozó passzusait, továbbá a pártok szigorúbb ellenőrzését.
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke beszédében integritásalapú közigazgatás kultúrájának megteremtésére helyezte a hangsúlyt, ennek apropóján bemutatta a szervezete által kialakított Integritás Projektet, amellyel évente feltérképezik a közintézmények korrupciós veszélyeztetettségét. A projektet sikeresnek értékelte, kimutatható, hogy az abban részt vevő intézményekben csökkent a korrupció kockázata.
Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese és Dr. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke a bírósági szervezeten belül előforduló kockázatokról és azok kezeléséről beszélt. Kónya István a bírók számára készült etikai kódexet mutatta be, Handó Tünde pedig a bírók körében végzett integritásfelmérésről számolt be. E szerint a bírók kilencvenhét százaléka függetlennek érzi magát és kilencvenhárom százalék úgy nyilatkozott, hogy nem találkozott befolyásolási kísérlettel munkája során.
Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora az oktatás fontosságára helyezte a hangsúlyt. A korrupció elleni harcban fontos, hogy az arra nemet mondó, annak ellenállni képes közszolgák kerüljenek ki az oktatási intézményekből, különösen igaz ez a hivatásos állomány tagjaira.
Dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója előadásában a korrupciós magatartás megelőzésének komplex elméleti modelljét mutatta be. A modell abból indul ki, hogy a korrupció, mint okozat több tényező függvénye, melynek kialakulásában a személyiség játssza a fő szerepet. Beavatkozási, megelőzési pontok közül kiemelte a kiválasztás fontosságát, a folyamatos vezetői kontrollt, illetve képzést, kompetenciafejlesztést az integritás megőrzése érdekében.
Dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója és Szabó Jenő r. vezérőrnagy előadásaikban a szervezetük tevékenységét és magalakulások óta elért eredményeiket mutatták be, külön kitérve az ügyészséggel közösen lefolytatott megbízhatósági vizsgálatra.

Az eseményről készült képek az itt megtekinthetők.

Forrás: http://www.aszhirportal.hu/hu/Keptar/korrupcioellenes-talalkozo-20151210

vissza

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.

ÚJ Hszt.


RVV portál információ


RVV portál információ