Címlap Magunkról Vezetők Krauzer Ernő
rendőr ezredes

Továbbképzési Igazgatóság
igazgató

 Szakmai háttér:
1986-ban az érettségit és a kötelező rövidített sorkatonai szolgálat teljesítését követően kerültem a rendőrség hivatásos állományába tiszthelyettesként, ahol először elvégeztem a BM Tiszthelyettes-képző Iskolát, majd azt követően a BRFK III. kerületi Rendőrkapitánysághoz kerültem kinevezésre. A kapitányságon járőrként kezdtem el dolgozni, majd 1989-ben elvégeztem a VCSÉK BM Kun Béla Zászlósképző Iskolát és körzeti megbízott lettem, 1990-től pedig kinevezett ügyeletes tisztként, 1992-től bűnügyi vizsgálóként láttam el a szolgálati feladatokat. 1993-ban felvételt nyertem a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatára, ahol bűnügyi tisztként végeztem. A főiskolát követően 1996-ban tanári pályára léptem és tanítani kezdtem a Budapesti Rendőr Szakközépiskolában.

1997-ben a Budapesti Rendőr Szakközépiskolán elöljáróimtól azt a felkérést kaptam, hogy a hagyományos tanintézeti képzés keretein belül dolgozzam ki a kor követelményeinek megfelelő, korszerű gyakorlati képzést. Ennek eredményeképpen létrehozásra került az Intézkedéstaktika tantárgy számos innovatív didaktikai módszer alkalmazásával, rendszeresített szolgálati és különböző gyakorlati eszközök, védő felszerelések (Red Man, Fist stb.) oktatásba történő bevezetésével, szituációs utca, létesítmények (magánlakás, kocsma, posta, bank közért, közterület, követség, kapitányság stb.) és speciális tantermek kialakításával.

Az Intézkedéstaktika oktatása során fokozottabban jelentkezett a tantárgyak kohéziójának és egymásra épültségének jelentősége, továbbá új nevelési-oktatási szemlélet kialakítása, amely a rendőri hívatás szeretetére és az egyén pozitív énképének az erősítésére helyezte a hangsúlyt. A hagyományos tanintézeti analizáló elméleti (jogi, közrendvédelmi, közlekedési stb. ismeretek) és gyakorlati (önvédelem, lőkiképzés stb.) oktatás mellett kialakult a tantárgyakat szintetizáló gyakorlati képzés. A tanítás mellett 2001-ben elvégeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógia szakát és iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanári végzettséget szereztem. A szakközépiskolában főtanári, kiemelt főtanári, csoportvezetői, majd 2000-től szakcsoportvezetői beosztásokat láttam el 2004. augusztus 31-éi megszűntetéséig.

2004. és 2007. között az ORFK Közrendvédelmi Osztályon a csapatszolgálati szakterületet vezettem, ahol többek között kiemelten foglalkoztam, illetve láttam el a jogszabályokban meghatározott kiemelt sportversenyekkel, rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat. 2007-ben lehetőségem nyílt visszatérni az oktatásba, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolába, ahol szakcsoportvezetői feladatokat láttam el 2012. január 15-ig. 2008-ban itt is kialakításra kerültek az Intézkedéstaktika oktatásnak a feltételei, amelyek kibővültek a bűnügyi ismeretek (nyomozói, körzeti megbízotti munka) gyakorlati oktatásának feltételrendszerével (kihallgató szobák, magánlakás, kocsma, bank, felismerésre bemutató helyiség, KMB iroda stb.).
2012. január 16-tól kaptam a megtisztelő lehetőséget, hogy a szolgálati és szakmai tapasztalataimat a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságon kamatoztassam. 2013-ban kidolgoztam a rendészeti feladatok ellátó személyek, illetve a személy- és vagyonőrök továbbképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat, valamint részt vettem a belügyi továbbképzési rendszer előkészítésében, kialakításában. 2013. szeptember 1-jével Főigazgató úr felékért az újonnan alakult Továbbképzési Igazgatóság vezetésére, amelynek alapvető feladata a belügyi továbbképzési rendszer működtetése, a belügyi szervek továbbképzési feladatainak segítése. Pályafutásom során számos hazai és külföldi továbbképzéseken és szolgálati utakon nyílt lehetőségem bővíteni a szakmai repertoáromat. Részt vettem Európai Uniós pályázatok megírásában és végrehajtásában, oktatási tárgyú dokumentumok kidolgozásában, jegyzetek, tansegédletek stb. elkészítésében, szerkesztésében, valamint akkreditációs eljárás lefolytatásában és ISO minősítés kidolgozásában.

Vezetői feladataim ellátása során megtapasztaltam, hogy a kollégákkal végzett közös munka akkor vezet eredményre, ha a beosztottakkal szemben kellő türelmet és toleranciát gyakorlunk, partnerként kezeljük őket, magatartásunkkal példát mutatunk és a személyüket érintő ügyekben körültekintéssel járunk el.

 Hitvallás:
Hiszek a tisztességben, becsületben, őszinteségben, példamutatásban. Hiszem, hogy a becsületesen, tisztességesen elvégzett munkának előbb vagy utóbb meg lesz a gyümölcse, eredménye. Hiszem, hogy a sport nem csak az egészség szempontjából fontos, hanem acélozza a kitartást, az akaraterőt, erősíti a mentális képességeket, valamint összekovácsolja a közösségeket, emberi tartást ad.

Elérhetőség:
BM telefon: 36-638
Mobil: +36 20 234 3554
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

vissza

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.

ÚJ Hszt.


RVV portál információ


RVV portál információ