Címlap Rendvédelem tudományos folyóirat

 

A RENDVÉDELEM
internetes portál  célja,
a publikálás feltételei

1) A RENDVÉDELEM internetes portál alapítója a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKTF).
2) A RENDVÉDELEM internetes portál egyrészt egy időszaki, lektorált, on-line tudományos szakfolyóirat, másrészt lehetőséget biztosít a megjelentett alkotáshoz történő hozzászólásokra, információ-, és tapasztalatcserére is.
3) A RENDVÉDELEM internetes folyóirat kiadásának elsődleges célja, hogy publikációs felületet teremtsen a rendvédelmi szakterület hazai kutatóinak, elméleti és gyakorlati művelőinek, oktatóinak, a rendvédelmi felsőoktatás hallgatóinak a rendvédelemhez kapcsolódó legújabb eredményeik minél szélesebb körben történő megismerhetősége érdekében.
4)ARENDVÉDELEM internetes portálon történő publikáció feltételei
A szerkesztőség a RENDVÉDELEM on-line tudományos folyóiratban kizárólag az alábbi követelményeknek megfelelő alkotásokat jelenteti meg:

 1. A szerkesztőség a RENDVÉDELEM internetes portálon csak a regisztrált tagok tudományos alkotásait és hozzászólásait jeleníti meg.
 2. A szerkesztőség fenntartja magának azt a jogot, hogy a RENDVÉDELEM internetes honlapján csak az általa moderált, valamint szerkesztett, és a rendvédelem (és rokon) területén tudományos fokozattal rendelkező szaktekintélyek által lektorált alkotásokat teszi közzé. A szerkesztőség a lektori vélemények alapján fenntartja magának annak jogát, hogy a megjelenésre alkalmatlannak ítélt kéziratokat nem közli, és azokat nem őrzi meg.
 3. A publikáció feltételeinek elfogadásával a portálon regisztráló személy (továbbiakban: szerző) írásban kijelenti, a szerkesztőségnek beküldött alkotás a saját szellemi terméke. A szerkesztőség megkívánja, hogy a mű tartalma, továbbá az abban szereplő idézetek és hivatkozási adatelemei feleljenek meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Bibliográfiai Hivatkozások MSZ ISO 690. szabvány előírásainak. Az esetlegesen felmerülő szerzői jogi vitában a teljes felelősség kizárólag a szerzőt terheli.
 4. A szerkesztőségnek megküldött anyagok csak nyílt információkat, valamint adatokat tartalmazhatnak, amelynek tényét a szerző jogi felelőssége tudatában, írásban kijelenti. Az adatok, adatelemek minősített voltát a szerkesztőség nem vizsgálja, annak felelőssége teljes egészében a mű szerzőjét terheli.
 5. A szerző hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőség a RENDVÉDELEM szakfolyóiratban megjelent alkotásokat térítés nélkül megjelentethesse, akár a Belügyi Szemle hasábjain - anyagi formában - is.
 6. A RENDVÉDELEM internetes portál non profit kezdeményezés, ezért a szerző semmiféle vagyoni igényt nem támaszthat a szerkesztőséggel szemben, még a szerkesztőséget esetenként illető, felhasználásból eredő bevétel tekintetében sem.
 7. A cikknek vagy egyéb anyagnak egyéni látásmódot, véleményt kell tükröznie, vagy valamilyen újszerű információt kell közölnie.
 8. A publikálandó műnek, a magyar nyelvi helyesírási szabályoknak kell megfelelnie.
 9. Az alkotásokat nem kötik terjedelmi korlátok, megszorítások, azonban a műhöz tartozó vagy csatolt grafikus anyag szélessége legfeljebb 600 képpont lehet.
 10. A szerkesztőségnek megküldött alkotásokat teljes terjedelmében 30 napig tesszük közzé az „, Új publikációk” című rovatban, a bemutatást követően azt az archívumba helyezzük át. A szerkesztőség jogosult a beérkező alkotások későbbiekben történő megjelentetésére.
 11. A RENDVÉDELEM szerkesztősége fenntartja magának a jogot a publikáció feltételeinek egyoldalú módosítására a szerző előzetes hozzájárulása nélkül. Az érvényes feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a változásokat a portálon minden esetben előre jelzi. Ezért figyelmezteti a szerzőt a feltételek változásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
 12. A regisztráció alkalmával megadott adatokat kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljára használjuk fel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott kivételektől eltekintve harmadik fél részére a szerkesztőség nem adja ki.

5) Az online folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.
6) A megjelentetésre szánt anyagokat a témakör megnevezésével, valamint 4-5 kulcsszó megadásával az alábbi e-mail címre lehet elküldeni: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

© Minden jog fenntartva!

RENDVÉDELEM online folyóirat
Felelős szerkesztő: Dr. Dános Valér
Kiadja: BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság                             E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

A publikációs feltételeket áttanulmányoztam, és kijelentem, hogy azokat feltétel nélkül elfogadom.

vissza

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.

ÚJ Hszt.


RVV portál információ


RVV portál információ